Zapytania

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Gamtech Krzysztof Bury, informuje że po rozpatrzeniu ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/BR/2015 oraz sprostowanie z dnia 17.12.2015r. do zapytania ofertowego nr 1/BR/2015 została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Politechnikę Rzeszowską.

 

Aktualizacja zapytania 17.12.2015:

W związku ze zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia w załączeniu sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/BR/2015 z dnia 14.12.2015 oraz nowy formularz oferty.

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1.BR.2015 z 14.12.2015

formularz ofertowy 17.12.2015

 

 

Ofertę proszę składać na załączonym  formularzu ofertowym do dnia 28.12.2015r do godziny 12:00.

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu GAMTECH Krzysztof Bury , ul. Boya Żeleńskiego 23,  35-105 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na :

  1. OPRACOWANIE  ZNACZĄCO ULEPSZONYCH MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH NA BAZIE POLIWĘGLANU DO ZASTOSOWANIA W KOLEJNICTWIE ORAZ PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ I TESTÓW ROZWOJOWYCH
  2. OPRACOWANIE ZNACZĄCO ULEPSZONYCH MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH NA BAZIE SILIKONU, POLIURETANU, KAUCZUKU FLUOROWEGO DO ZASTOSOWANIA W KOLEJNICTWIE ORAZ PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ I TESTÓW ROZWOJOWYCH

 

W załączeniu zapytanie ofertowe nr 1/BR/2015. Zapytanie ofertowe nr 1.BR.2015

Formularz ofertowy wzór formularza ofertowego

Ofertę proszę składać na załączonym wzorze formularza ofertowego do dnia 21.12.2015r do godziny 12:00.

Podziękowania