Papiery techniczne, Fibra, Preszpan

 1. Fibra

  Fibra

  Fibra techniczna jest produktem otrzymywanym przez sprasowanie i wysuszenie papieru poddanego uprzednio kąpieli w stężonym roztworze chlorku cynkowego. Dobrze sprawdza się jako materiał elektroizolacyjny, do wyrobu uszczelek, wkładek do butów, walizek.
  Fibra charakteryzuje się dobrymi własnościami mechanicznymi, wysoką odpornością na ścieranie, działanie tłuszczów i zimnej wody, daje się obrabiać mechanicznie i plastycznie. Ciężar właściwy fibry jest zależny od gatunku i stopnia sprasowania, wacha się w granicach od 1,1 do 1,45 kg/dm3.
  Najlepszy gatunek stanowi fibra czerwona, zwana fibrą wulkanizowaną. Z fibry przez wycinanie na prasie lub nożycach, wytłaczanie na prasie w matrycy lub też przez obróbkę mechaniczną wykonuje się różne uszczelnienia, zwłaszcza dla wody zimnej, benzyny, olejów, powietrza, tlenu, acetylenu, kwasu węglowego, amoniaku, bezwodnika kwasu siarkowego itp.

  Własności wytrzymałościowe fibry są następujące:

  • wytrzymałość na rozciąganie 1000kg/cm2
  • wytrzymałość na zginanie 1150kg/cm2
  • wytrzymałość na ściskanie 3000kg/cm2
  • wytrzymałość na udarność 100kg/cm2
  • wytrzymałość cieplna 70÷90°C.
 2. Preszpan

  Preszpan

  Preszpan jest specjalnym typem trwałej, prasowanej tektury przeznaczonej do izolacji urządzeń elektrycznych. Wytwarzany jest przez filcowanie na mokro włókien roślinnych,
  a następnie przez warstwowanie, prasowanie i wygładzanie. Do produkcji preszpanu używa się szlachetne surowce włókniste w postaci półmasy bawełnianej, twardej masy celulozowej, makulatury. Jest gładki, elastyczny i posiada dużą odporność dielektryczną.
  Stosuje się go do izolacji przewodników elektrycznych w silnikach, transformatorach olejowych i innych urządzeniach elektrycznych. Wytwarza się z niego szkielety cewek, stosuje się jako izolacje międzywarstwowe  i izolacje rdzeni. Używano go jako materiał na oprawę teczek, do wyrobu brulionów. We włókiennictwie stosowany był do wykańczania tkanin. Wykonywano uszczelki do wody, olejów itp.
  Preszpan charakteryzuje się dużą odpornością na przebicie elektryczne i może wytrzymać krótkotrwałe obciążenie termiczne do 350 oC. Pozwala się zgniatać, wykrawać
  a także częściowo formować.

  Oferowany przez nas preszpan elektrotechniczny posiada wymagania techniczne i jakościowe zgodne z wymaganiami normy EN 60641-3-1.

 3.