Tworzywa konstrukcyjne

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów, wprowadziliśmy do naszego asortymentu tworzywa konstrukcyjne, które stanowią znakomite rozwiązanie problemów technicznych w branżach takich jak:

 • budowlanapiramida
 • reklamowa
 • poligraficzna
 • przemysłowa
 • tworzyw technicznych

Obok znajduje się podział tworzyw konstrukcyjnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeroki wybór tworzyw obejmuje między innymi:

– Policzterofluoroetylen – PTFE (tarflen)
– Poliamid – PA (tarnamid, ertalon, boramid)
– Polichlorek winylu – PCV (spienione i twarde)
– Polietylen – PE (HD 300, HD 500, HD 1000)
– Poliwęglan – PC (lity, komorowy)
– Polimetakrylan metylu – PMMA (pleksa)
– Poliuretan – PUR (płyty)
– Bawełniano – fenolowe – TcF (rezotex, tekstolit)
– Papierowo – fenolowe (bakelit, ebonit)
– Poliacetal – POM (tarnoform, ertacetal)
– Polipropylen – PP (hopolimer, kopolimer)

 1. Poliamidy (PA) są półkrystalicznymi polimerami. Rozróżnia się dwa typy ze względu na ilość rodzajów segmentów podstawowych – takie same rodzaje: np. PA 6, lub dwa różne segmenty: np. PA 66. Poliamidy posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne, są generalnie twarde i posiadają świetne właściwości ślizgowo cierne. Poliamidy różnią się miedzy sobą od twardego i sztywnego PA 66 do miękkiego i elastycznego PA 12. W zależności od typu poliamidy absorbują różną ilość wilgoci, co ma wpływ na właściwości mechaniczne i dokładność wymiarową.
  Ze względu na proces produkcji rozróżnia się półwyroby wytłaczane (ekstrudowane) i odlewane. Proces odlewania pozwala na wyprodukowanie produktów o większych wymiarach i wyższym stopniu krystaliczności (wytrzymałość mechaniczna), co skutkuje mniejszymi naprężeniami wewnętrznymi. Proces wytłaczania jest jednakże bardziej ekonomicznym procesem.

  • średnio – wyższa wytrzymałość mechaniczna, twardość, sztywność, udarność1311845401_poliamid wylewany 2
  • bardzo dobre właściwości mechaniczno-tłumiące
  • dobra wytrzymałość na zmęczenie
  • bardzo dobra odporność na zużycie
  • dobre właściwości ślizgowe
  • przeważnie wysokie wchłanianie wilgoci
  • przeważnie niska stabilność wymiarowa

   

  MATERIAŁ POLIAMID WYTŁACZANY PRĘTYśrednica w mm PŁYTYgrubość w mm RURYśrednica zew. w mm
  4 – 5 6 – 70 71-200 >200 <2szerokość 1000 2 – 6szerokość1000 5 – 7 8 – 20 21-100 25 -45 50 -80
  PA 6 natural  
  PA 6 MO black #6
  PA 6 GF30 black
  PA 66 natural    
  PA 66 MO black
  PA 66 GF30 black
  Poliamid 6 (PA 6) – jest najbardziej popularnym ekstrudowanym poliamidem. Posiada wyważoną kombinację wszystkich typowych właściwości tej grupy materiałowej. Podkreślenia zasługują właściwości tłumiące i udarność, jak również wysoka wytrzymałość na rozciąganie nawet w niskich temperaturach. Dobra odporność na ścieranie, w szczególności z szorstkim partnerem ślizgowym.  W porównaniu do typów odlewanych, PA 6G (TECAST ), PA 6 charakteryzuje się większą wchłanialnością wilgoci, jest mniej odporny na zużycie i niewiele mniej stabilny wymiarowo. Poza tym istnieje ograniczenie, co do rozmiarów i wagi produkowanych półwyrobów ze względu na proces produkcyjny.

  • dobra wytrzymałość mechaniczna
  • wysoka wytrzymałość na udarność
  • dobre właściwości tłumiące
  • dobre właściwości ślizgowe

  Poliamidy odlewane (PA6 G) – są szczególnie wysokomolekularnymi, wysokokrystalicznymi polimerami. Półwyroby lub odlewy są produkowane przy użyciu beznaciskowej metody produkcji, podczas której w wyniku kontrolowanej reakcji chemicznej surowiec Caprolactam ulega polimeryzacji.

  Poprzez użycie dodatków takich jak olej, stałe środki smarne czy stabilizatory termiczne, właściwe dla poliamidów właściwości mogą być selektywnie dostosowane do konkretnych zastosowań, otwierając pełen zakres skrojonych na miarę materiałów dla całego spektrum zastosowań.

  • niemalże brak naprężeń wewnętrznych
  • wysoki stopień krystaliczności
  • udarność przy wysokim poziomie twardości
  • dobra odporność na ścieranie
  • dobre właściwości tłumiące
  • łatwość w obróbce
  • dostępny w szerokim zakresie ciężarów i wymiarów
  Poliamid 66 (PA 66)  – posiada dobrą sztywność, twardość odporność na ścieranie i termiczną stabilność wymiarową. Pod kątem tych specyficznych właściwości PA 66 wykazuje pewną przewagę zalet w porównaniu do PA 6. W porównaniu do typów odlewanych PA 66 ma wyższą wchłanialność wilgoci. Pod względem wszystkich innych właściwości PA 66 jest porównywalne do standardowego typu odlewanego PA 6 G, ale jest droższe.

  • dobra wytrzymałość mechaniczna
  • wysoka wytrzymałość na uderzenia
  • dobra charakterystyka tłumienia
  • dobra odporność na zużycie

  Wzmocniony 30 % włókna szklanego PA 6 charakteryzuje się wyższą wytrzymałością, sztywnością, odpornością na pełzanie i stabilnością kształtu niż niewzmocniony PA 6.

  • bardzo wysoka sztywność
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • wysoki stopień twardości i ciągliwości
  • wysoka odporność na pełzanie
  • bardzo wysoka stabilność wymiarowa
  • dobra odporność na zmęczenie
  • wysokie parametry tłumienia mechanicznego

  Właściwości te sprawiają, że jest to materiał odpowiedni do zastosowań w elementach wystawionych na działanie wysokich obciążeń statycznych przez długi okres w wysokich temperaturach.
  Ponieważ włókna szklane mają tendencję do zarysowania powierzchni nie zaleca się stosowania PA 6 GF30 w zastosowaniach ślizgowych.

  Ten wzmocniony 30 % włókna szklanego Pa 66 wykazuje wyższą wytrzymałość, sztywność, odporność na pełzanie i stabilność wymiarową aniżeli naturalny PA 66.

  • bardzo wysoka sztywność
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • wysoki stopień twardości i ciągliwości
  • wysoka odporność na pełzanie
  • bardzo wysoka stabilność wymiarowa
  • dobra wytrzymałość zmęczeniowa
  • wysokie właściwości tłumienia mechanicznego

  Właściwości te sprawiają, że jest to materiał odpowiedni do zastosowań w elementach wystawionych na działanie wysokich obciążeń statycznych przez długi okres w wysokich temperaturach.
  Ponieważ włókna szklane mają tendencję do zarysowania powierzchni, nie zaleca się stosowania PA 66 GF30 w zastosowaniach ślizgowych.

 2. Poliacetal, nazywany także polioksymetylenem (POM)  – jest półkrystalicznym termoplastem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Polimer ten posiada dobre właściwości ślizgowe i odporność na ścierania, jak również niską absorpcję wilgoci. Dobra stabilność wymiarowa i szczególnie dobra wytrzymałość zmęczeniowa jak również świetne warunki do obróbki czynią POM wysoce wszechstronnym materiałem konstrukcyjnym nawet dla skomplikowanych komponentów.
  Istnieje rozróżnienie na homopolimery POM-H – i kopolimery POM-C . Ze względu na wyższą krystaliczność homopolimery posiadają wyższą gęstość, twardość i wytrzymałość. Kopolimery charakteryzują się wyższą udarnością, wyższą odpornością na ścieranie, jak i wyższą odpornością termiczną i chemiczną.

  •  wysoka wytrzymałość, sztywność i twardość
  • dobra udarność, nawet w niskich temperaturachpomc
  • niska absorpcja wilgoci (przy nasyceniu 0.8%)
  • dobra odporność na pełzanie
  • wysoka stabilność wymiarowa
  • odporność na hydrolizę (do ~60 °C)
  • dobra dokładność wymiarowa
  • odporność na ścieranie
  • bardzo dobra sprężystość / elastyczność powrotu
  MATERIAŁ POLIACETAL PRĘTYśrednica w mm PŁYTYgrubość w mm RURYśrednica zew. w mm
  4 – 5 6 – 8 10-200 201-250 251-300 <2 2 – 6szerokość1000 5 – 7 8 – 60 70 -100 101-150 ≤125 >125
  POM C natural
  POM C black
  POM C GF25 natural
  POM H natural 10-100 101-200
  POM H black
  POM C blue

   

   

   

 3. pe1000

   

  (PE – HD) Polietylen o dużej gęstości

  WŁAŚCIWOŚCI PE 300

  • występuje w kolorach: naturalnym i czarnym
  • trwała temperatura użytkowania – 90° C
  • gęstość – 0,96 g/cm^3 ( DIN 53479 )
  • granica plastyczności – 25 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zrywania – 1000 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zginania: naturalny – 1000 MPa , czarny – 1400 MPa
  • twardość kulkowa – 50 MPa ( DIN 53 456 ,ISO 2039/1 )
  • udarność ( DIN EN ISO 179 ) – bez złamania
  • wytrzymałosć zmęczeniowa po 1000h przy obciążeniu statycznym – 12,5 MPa
  • granica pełzania dla wydłużenia 1% po 1000h – 3 MPa
  •  współczynnik tarcia ślizgowego p=0,05 N/mm^2 ,v=0,6m/s na stali hartowanej i szlifowanej – 0.29
  ZASTOSOWANIE PE 300
  Polietylen PE 300 jest tworzywem miękkim, dobrze skrawalnym, wykonuje się z niego różnego rodzaju obudowy zbiorników, wykładziny, mało obciążone elmenty mechaniczne.

  (PE – HMW) Polietylen wysokomolekularny

  WŁAŚCIWOŚCI PE 500

  • kolor: występuje jako naturalny lub barwiony
  • trwała temperatura użytkowania – 90° C
  • gęstość – 0,95 g/cm^3 ( DIN 53479 )
  • granica plastyczności – 25 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • wytrzymałość na rozerwanie – 40 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • wydłużenie przy zerwaniu – >50 % ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zrywania – 1100 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zginania : naturalny – 900 MPa
  • twardość kulkowa – 52 MPa ( DIN 53 456 ,ISO 2039/1 )
  • udarność ( DIN EN ISO 179 ) – bez złamania
  •  współczynnik tarcia ślizgowego p=0,05 N/mm^2 ,v=0,6m/s na stali hartowanej i szlifowanej – 0.29
  ZASTOSOWANIE PE 500

  Polietylen PE 500 jest tworzywem dobrze skrawalnym, szczególnie zalecanym do kontaktu z żywnością. Z uwagi na jego właściwości, takie jak: neutralność zapachowa, łatwość utrzymania w czystości czy odporność na ścieranie, najczęściej stosowany jest na stoły rzeźnicze, blaty rozbiórcze itp.

  POLIETYLEN PE 1000

  (PE – UHMW) Polietylen ultrawysokomolekularny

  WŁAŚCIWOŚCI PE 1000

  • kolor: naturalny, zielony lub czarny
  • trwała temperatura użytkowania – 90° C
  • gęstość – 0,93 g/cm^3 ( DIN 53479 )
  • granica plastyczności – 25 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • wytrzymałość na rozerwanie – 40 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • wydłużenie przy zerwaniu – >50 % ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zrywania – 650 MPa ( DIN EN ISO 527 )
  • moduł sprężystości z próby zginania: naturalny – 800 MPa
  • twardość kulkowa – 35 MPa ( DIN 53 456 ,ISO 2039/1 )
  • udarność ( DIN EN ISO 179 ) – bez złamania
  • współczynnik tarcia ślizgowego p=0,05 N/mm^2 ,v=0,6m/s na stali hartowanej i szlifowanej – 0.29
    

  ZASTOSOWANIE PE 1000

  Polietylen PE 1000 jest bardzo mało ścieralny, posiada właściwości samosmarowne, używany jest do wyrobu różnego rodzaju prowadnic łańcuchowych, profili ślizgowych, ślimaków prowadzących itp.

 4. W swojej molekularnej strukturze polietylen tereftalatu (PET) – jest dostępny jest zarówno jako materiał amorficzny, jak i jako półkrystaliczny termoplast. Podczas gdy tym amorficzny jest wysoce transparentny i posiada niską wytrzymałość mechaniczną jak również znacząco gorsze właściwości ślizgowe aniżeli typ półkrystaliczny, który charakteryzuje się wyższą twardością, sztywnością i wytrzymałością, jak i świetnymi parametrami ślizgowymi i niskim zużyciem ślizgowym (w porównaniu do POM w suchych i wilgotnych warunkach)PET gamtech

  Ze względu na dobrą odporność na pełzanie , niskie wchłanianie wilgoci i wyróżniającą stabilność wymiarową, PET jest szczególnie polecany dla zastosowań o złożonych elementach wymagających wzorowej dokładności wymiarowej i jakości powierzchni.

  • wysoka wytrzymałość
  • wysoka sztywność i twardość
  • bardzo niskie wchłanianie wilgoci
  • bardzo niska odporność na pełzanie
  • bardzo wysoka stabilność wymiarowa
  • niskie tarcie i zużycie ślizgowe
  • odporny na hydrolizę (do +70 °C)
  • nie odpowiedni do kontaktu ze środkami zawierającymi >50% alkoholu
  • dobre warunki do klejenia i spawania
  [/tabs]

 5. Politetrafluoroetylen PTFE natural – jest półkrystalicznym fluoropolimerem o niezwykle wysokiej odporności na chemikalia, jak również odporności termicznej (-200 to +260°C, chwilowo do 300°C). Dodatkowo ten termoplastyczny materiał posiada znakomite właściwości ślizgowe i nieprzywierającą powierzchnię i najlepsze właściwości izolacyjne. Te właściwości kontrastują jednakże z niską wytrzymałością mechaniczną i wysokim ciężarem właściwym – w porównaniu do innych tworzyw. W celu polepszenia właściwości mechanicznych PTFE może być wzmacniany dodatkami takimi jak włókno szklane, węgiel i brąz. Ze względu na swoją strukturę, materiał produkowany jest jako półwyrób metodą prasowania a następnie cięty / obrabiany do elementu gotowego.

   

  • wyjątkowo wysoka odporność na chemikalia
  • bardzo dobra odporność termiczna (-200-+260°C, krótkookresowo do 300°C)PTFE
  • bardzo niski współczynnik tarcia (tarcie statyczne = tarcie ślizgowe)
  • ekstremalnie niskie naprężenie powierzchniowe (praktycznie brak przywierania do PTFE -> trudny do przyczepienia czy do spawania)
  • wysoki współczynnik wydłużalności termicznej
  • względnie niska wytrzymałość / sztywność
  • niska stała dielektryczna
  • niepalny
 6. Poliwinylidenofluor PVDF – jest nieprzezroczystym, półkrystalicznym, termoplastycznym fluoropolimerem. PVDF charakteryzuje się znakomitą stabilnością chemiczną, nie powodującą obniżenia wartości mechanicznych i/ lub nie mającą wpływu na problemy z obróbką, czego można doświadczyć przy innych tworzywach fluorowych.

   • niska gęstość w porównaniu do innych fluoropolimerów
   • dobra wytrzymałość mechaniczna w porównaniu do innych fluoropolimerów
   • wysoka stała temperatura użytkowa (140°C)
   • praktycznie brak absorpcji wilgoci
   • dobra stabilność wymiarowa
   • wysoka odporność chemiczna
   • dobra odporność na hydrolizę
   • odporny na warunki atmosferyczne
   • odporny na promieniowanie
   • dobry izolator elektryczny
   • wysoka odporność na ścieranie
 7.