Projekty

logotypy

 

Gamtech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł Projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych B2B czynnikiem sukcesu na rynku Gamtech Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0515/17-00

Działanie 1.4. Wsparcie MŚP

Oś Priorytetowa   I . Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowity wartość Projektu wynosi: 226 135,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  125 700, 00 PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie platformy w modelu B2B w firmie Gamtech Sp. z o.o. przeznaczonej dla nowych i stałych klientów oraz Partnerów firmy, którzy zaopatrują się w produkty i usługi. Platforma ma obejmować dwa obszary dostępowe w postaci sklepu internetowego prezentującego ofertę dla przedsiębiorstw, który będzie przeznaczony dla partnerów stale obsługiwanych i nowych partnerów, którzy rozpoczynają współpracę. Przedsiębiorstwa za pomocą platformy będą mogły zrealizować cały proces zakupu.